Kan Asperger bij volwassenen behandeld worden?

Klachten van het syndroom van Asperger waar volwassenen tegenaan lopen, kunnen verminderd worden met neurofeedback. Het syndroom van Asperger is een autismespectrumstoornis. Bij het syndroom van Asperger kunnen volwassenen problemen ervaren met het verwerken van prikkels, met sociale contacten en met het schakelen tussen taken. Soms is er ook sprake van concentratieproblemen. De taalontwikkeling is juist normaal en de intelligentie gemiddeld of bovengemiddeld.

 

Effecten van neurofeedback bij Asperger

Informatieverwerking, schakelen tussen taken en makkelijker prikkels kunnen verwerken, zijn zaken die kunnen verbeteren met neurofeedback. Ook boosheid kan verminderen en ontspanning kan toenemen. Voor een volledig overzicht van de effecten van neurofeedback op Asperger bij volwassenen, kan ook de pagina over Asperger worden bekeken. 

Wanneer we de vraag krijgen of we Asperger bij volwassenen kunnen behandelen, zullen we middels een intake en QEEG-meting vaststellen of daar mogelijkheden voor zijn. Alleen als uit de QEEG-meting naar voren komt dat we een behandeling kunnen starten en dat hiermee effect kan worden behaald, zullen we starten met neurofeedbackbehandelingen.

 

En Asperger bij een kind?

Het syndroom van Asperger bij een kind behandelen kan ook met neurofeedback. Er is onderzoek gedaan, waaruit blijkt dat bij kinderen van zes tot twaalf jaar met autismespectrumstoornissen meer effect merkbaar is, dan bij oudere kinderen. Net als bij de behandeling van Asperger bij volwassenen, kan een verbetering op informatieverwerking, flexibiliteit en sociale interactie worden gemerkt.

 

Waarom neurofeedback bij Asperger?

Door neurofeedback kunnen volwassenen en kinderen met Asperger minder last krijgen van hun klachten. Neurofeedbacktraining is bovendien heel concreet en duidelijk. De behandelingen hebben ook een duidelijke opbouw en regelmaat. Tijdens de training is het niet nodig om veel te praten: de training vindt plaats met behulp van de computer. Lees er meer over op de pagina wat is neurofeedback.

 

Meer lezen

Je kunt meer lezen over Asperger, neurofeedback, het behandeltraject of onze werkwijze op de betreffende pagina's. Bij vragen of voor het maken van een afspraak, kun je ook altijd contact met ons opnemen.

Over ons

  • Vernieuwende behandelvorm
  • Heldere uitleg
  • Inzichtelijke vooruitgang
  • Geen bijwerkingen
  • Persoonlijk!