Jouw Privacy (AVG) 

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er sinds die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie(EU). In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan wij, als therapeuten, moeten voldoen omdat wij gegevens vastleggen in cliëntendossiers.

 

Verplichte maatregelen

De verplichte maatregelen die de AVG concreet noemt zijn:

 1. het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten; 
 2. het (laten) uitvoeren van een veiligheidscontrole van het digitale cliëntendossier.
 3. het bijhouden van een register van datalekken die zijn opgetreden;
 4. het aantonen dat een patiënt, of cliënt daadwerkelijk toestemming heeft gegeven voor het vastleggen van gegevens in het cliëntendossier. 

 

Het register van verwerkingsactiviteiten 

Het register van verwerkingsactiviteiten bevat informatie over de persoonsgegevens die worden vastgelegd in het cliëntendossier, of in een digitaal programma. De AVG schrijft voor welke informatie wij als therapeuten in het register moeten zetten. Als de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) daar om vraagt, moeten wij het register direct kunnen laten zien.

 

De Hersenfabriek heeft een register van verwerkingsactiviteiten opgesteld welke voldoet aan de gestelde eis. Dit register kan tijdens visitatie van de controleurs worden getoond en is ook beschikbaar voor cliënten die willen weten wat er allemaal in hun dossier wordt opgeslagen.

 

Bij de Hersenfabriek vinden we privacy zeer belangrijk

Om deze privacy aan te tonen is er volgens de richtlijn van de AVG een privacy document opgesteld. Hoewel de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zeer complex is en lastig te doorgronden heeft de Hersenfabriek getracht zo goed mogelijk aan deze richtlijnen te voldoen. Met het voldoen aan en handhaven van deze richtlijn geeft de Hersenfabriek aan dat privacy hoog staat aangeschreven en ook is gewaarborgd.

 

Je persoonsgegevens worden binnen de EU verwerkt. Bekijk voor meer details over onze werkwijze ook het privacy document

 

Je gegevens op onze website

 • Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief worden je gegevens alleen bewaard om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als je je afmeldt worden je gegevens verwijderd. 
 • Als je een contactformulier invult worden je gegevens alleen bewaard om contact met je te kunnen opnemen voor het maken van een afspraak of het beantwoorden van je vraag. 
 • Ook onze websitebeheerder moet zich houden aan de richtlijnen van de AVG en om die reden hebben wij met onze websitebeheerder een zogenaamde verwerkingsovereenkomst afgesloten waarin is vastgelegd hoe hij op zorgvuldige wijze met jouw gegevens moet omgaan.

Over ons

 • Vernieuwende behandelvorm
 • Heldere uitleg
 • Inzichtelijke vooruitgang
 • Geen bijwerkingen
 • Persoonlijk!