Bieden jullie een ADD-behandeling zonder medicatie?

Neurofeedback is een ADD-behandeling zonder medicatie. ADD wordt doorgaans het meest behandeld met medicatie zoals bijvoorbeeld methylfenidaat. Daarnaast wordt vaak hulp geboden met plannen en organiseren.  Niet voor iedereen is deze behandeling voldoende. Soms blijft concentreren moeilijk of zijn er veel klachten als de medicatie is uitgewerkt. Ook zijn er mensen die liever geen medicatie bij ADD willen gebruiken. Omdat zij bijvoorbeeld bijwerkingen hebben of omdat zij het dagelijks gebruiken van medicatie geen prettig idee vinden. Deze mensen benaderen ons vaak met de vraag of je met neurofeedback ADD kunt behandelen zonder medicatie. Daarop is het antwoord dus ja. Maar hoe effectief is neurofeedback bij het verminderen van klachten?

 

Effectiviteit van neurofeedback als ADD-behandeling zonder medicatie

Er zijn veel onderzoeken gedaan naar de effectiviteit van neurofeedback bij ADD. De American Academy of Pediatrics (AAP) concludeert op basis van wetenschappelijk onderzoek, dat neurofeedback voor ADD één van de beste behandelingen is en dat neurofeedback net zo effectief is als gebruik van medicatie!  

Neurofeedback als behandeling van ADD zonder medicatie is dus een reële optie. Omdat ook onderbouwd is dat neurofeedback een langdurig effect heeft, is neurofeedback als ADD-behandeling zonder medicijnen zeker het overwegen waard.

 

Resultaten van neurofeedback bij ADD

Het effect van een neurofeedbackbehandeling bij ADD zonder medicatie, lijkt op het effect van een behandeling met medicatie. De resultaten die o.a. behaald kunnen worden zijn:

 

 • Het concentratievermogen verbetert
 • Er meer rust wordt ervaren
 • Overzicht houden beter gaat
 • Plannen makkelijker wordt
 • Iemand zich helderder voelt
 • Slaapproblemen verminderen

 

Medicijnen voor ADD en neurofeedback

Veel mensen die op zoek zijn naar een ADD-behandeling zonder medicatie gebruiken op dit moment wel medicatie. Voor het starten met neurofeedbackbehandelingen is dat geen probleem. Het is niet nodig om de medicatie meteen te stoppen. We houden bij de metingen en behandelingen rekening met het gebruik van medicatie. Als de neurofeedback goed blijkt te helpen en er vooruitgang wordt geboekt, kan in overleg met de arts die de medicatie voorschrijft het gebruik langzaam worden afgebouwd.

 

Meer lezen

Je kunt meer lezen over wat neurofeedback is en wat neurofeedback kan betekenen voor de problemen waar jij tegenaan loopt, op de betreffende pagina’s. Daarnaast kun je altijd contact opnemen voor meer informatie of om een afspraak te maken voor een intake of vrijblijvend kennismakingsgesprek

Over ons

 • Vernieuwende behandelvorm
 • Heldere uitleg
 • Inzichtelijke vooruitgang
 • Geen bijwerkingen
 • Persoonlijk!